Línies de recerca

Avaluació d’activitats, programes i xarxes d’educació ambiental i d’educació per a la sostenibilitat


La interacció educativa en contextos d’educació per a la sostenibilitat comunitaris i d’educació per a la ciutadania

 

La construcció de comunitats que desenvolupin projectes d’educació per a la sostenibilitat a nivell local.

Campus d'excel·lència internacional U A B