Projectes de recerca

 LICEC (Llenguatge i Contextos en Educació Científica) - Grup de recerca consolidat de la UAB

Investigadora principal: Mariona Espinet

 

CoDeS (Collaboration of Schools and Communities for Sustainable Development)

 Investigadora principal: Mariona Espinet

 

Conveni de recerca amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: “Desplegament de l’Agenda 21 escolar amb l’obertura al camp del canvi climàtic”. 2009/2011

Investigadora principal: Mariona Espinet

 

Conveni de recerca amb el departament de medi ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès "Avaluació de l'educació ambiental de Sant Cugat davant els reptes del desenvolupament sostenible". 2007/2009

Investigadora principal: Mariona Espinet

 

SUPPORT (Partnership and Participation for a Sustainable Future). 2007/2010

Investigadora principal (Espanya): Mariona Espinet

 

CSCT Project: Competency based curriculum development for education for sustainable development in initial teacher training and in-service teacher training institutions (Comenius - C21). 2004/2007

Investigadora principal (Espanya): Mariona Espinet

 

School development  through environmental education (SEED-Comenius III Network). 2002/2005

Investigadora principal (Espanya): Mariona Espinet

 

Projecte RASTRES. Plataforma tecnològica que facilita que els alumnes puguin publicar on line les seves recerques sobre la toponímia local.

Investigadora principal: Pilar Comes

 

Projecte ALTERIS.Pàgina web que permet el desenvolupament de l’assignatura d’educació de la ciutadania des d’una perspectiva innovadora i participativa.

Investigadora principal: Pilar Comes

 

Projecte Xarxa. Una iniciativa de recerca i innovació docent a partir d’un procés hol·lístic de formació permanent parl·lel a la innovació docent que tingué com objecte el desenvolupament de projectes d’APS a l’educació formal amb el suport de TIC.

Investigadora principal: Pilar Comes

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B