Tesis, Tesines i treballs de recerca

TESIS DOCTORALS:

"La construcció discursiva de la competència ecociutadana a l'escola primària: la realització d'un disseny tecnològic col·laboratiu a l'hort escolar agroecològic". Miren Rekondo Ipaguirre. Directora de tesi: Mariona Espinet.

Llegida el 25 de novembre del 2015

 

Agroecología escolar. Fundamentación teórica y estudio de casos sobre el desarrollo de los huertos escolares con el referente de la agroecología" Germán Llerena del Castillo. Diretora de tesis: Mariona Espinet

Llegida al setembre del 2015

 

"Textos reflexivos en redes internacionales de Educación para el Desarrollo Sostenible: Análisis del lenguaje evaluativo desde la Teoría de la Valoración" Esther Sabio Collado. Directora de tesis: Mariona Espinet

Llegida al setembre del 2015

 

"Educació científica en comunitat des d'un enfocament sociocultural L'hort escolar com a entorn d'aprenentatge per incloure les famílies" Arnau Amat i Vinyoles. Directora de tesis: Mariona Espinet

Llegida al novembre del 2014

 

"Discursos de Educação Ambiental na Formação de Educadores(as) Ambientais: uma abordagem a partir da análise crítica do discurso" Laísa Maria Freire dos Santos. Directora de tesis: Mariona Espinet.

Llegida a l'abril del 2010

 

"Anàlisi de la interacció mestres - educadors/es ambientals en l'avaluació d'activitats d'Educació per a la Sostenibilitat del Pla de Dinamització Educativa de Sant Cugat del Vallès". Pere Grau Roca. Directora de tesis: Mariona Espinet.

Curso de inscripción 2008/09

 

TESINAS:

 "La evaluación de actividades de redes que promueven l a educación para el desarrollo sostenible: el caso de la evaluación interna de al red europea SUPPORT". Ester Sabio Collado. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Presentada en el curso: 2009/10

 

"Estudio de caso para la evaluación de una agenda 21 escolar municipal. El caso de Sant Cugat del Vallès". Germán Llerena del Castillo. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Presentada en el curso 2008/09

 

Clica aquí para ver una presentación en power point.

Presentada en el curso 2007/08

 

TESINES:

 "La evaluación de actividades de redes que promueven l a educación para el desarrollo sostenible: el caso de la evaluación interna de al red europea SUPPORT". Ester Sabio Collado. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Presentada el curs: 2009/10

 

"Estudio de caso para la evaluación de una agenda 21 escolar municipal. El caso de Sant Cugat del Vallès". Germán Llerena del Castillo. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Presentada el curs 2008/09

 

"Diagnosi de les activitats d'educació ambiental del Pla de Dinamització Educativa de l'Ajuntament de Sant Cugat: cap a una educació per la sostenibilitat". Pere Grau Roca. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Clica aquí, per veure'n una presentació en power point.

Presentada el curs 2007/08

 

TREBALLS DE RECERCA:

"Construint l’aprenentatge integrat de ciències i anglès a Primària, retrat d’una evolució  fruit del coteaching i la pràctica autoreflexiva". Laura Valdés. Tutora: Mariona Espinet

Presentada el curs 2011/2012

 

"Educación por la Sostenibilidad. Como desarrollor una mirada crítica del discurso hegemónico. Experiencia práctica sobre el cambió climático con estudiantes de secundaria". Angel Manuel Bellver Martí. Tutor: Andri Stahel. Cotutor: Germán Llerena.

Master en Sostenibilidad, Universitat Politècnica de Catalunya

 

"El model d’alimentació que reflecteixen els llibres de text d’ESO". Maite Fons. Directora del treball de recerca: Mariona Espinet

Presentat el curs 2009/10.

 

"Educació per a la sostenibilitat en menjadors escolars ecològics". Aitana Vidal. Directora del treball de recerca: Mariona Espinet

Presentat el curs 2009/10.

 

"L'hort escolar sostenible i el model que en té el professorat". Arnau Amat i Vinyoles. Directora del treball de recerca: Mariona Espinet.

Presentat el curs 2008/09

 

"Análisis del discurs en la presa de decisiones en relació a la crisi ambiental de l'agua en contextos d'interacció grupal de nens de educación primária". Miren Rekondo Ipaguirre. Directora del treball de recerca: Mariona Espinet

Presentat el curs 2007/08

 

TREBALLS DE FI DE GRAU 

Intervenció en educació per la sostenibilitat. Aplicació d’una Agenda 21 Escolar al Preescolar Panamà Soberana, Nicaragua“. Maria Garcia Parisi. Directora del treball: Mariona Espinet. (Article-resum aquí)

El desenvolupament d’una Agenda 21 Escolar a Nicaragua. Una experiència de transformació del Preescolar Comunitari l’Estrellita del Futuro“. Eva Campi Miralles. Directora del treball: Mariona Espinet. (Article-resum aquí)

Treball de final de carrera de la Llicenciatura de Ciències Ambientals de la UB: “Construcció d’un model de competències de l’educador agroambiental”. Gema Liberato Salmerón. Directors del treball:  Mariona Espinet, el Germán Llerena i la Teresa Elena Vegas. (Presentació aquí

 

Campus d'excel·lència internacional U A B