Avaluació d'activitats escolar s de les activitats d'educació per a la sostenibilitat del Pla de Dinamització Educativa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

TitleAvaluació d'activitats escolar s de les activitats d'educació per a la sostenibilitat del Pla de Dinamització Educativa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2011
AuthorsGrau, P
Conference NameV Jornada l'estat de recerca en educació per a la sostenibilitat a Catalunya. Taula de col·laboració entre Universitats i Entitats del Tercer Sector ambiental
Date Published11/2011
PublisherXarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat
Conference LocationBarcelona
KeywordsAvaluació, Sant Cugat del Vallès, Tercer sector ambiental
Campus d'excel·lència internacional U A B