Tesis, Tesinas y trabajos de investigación

TESIS DOCTORALES:

"La construcció discursiva de la competència ecociutadana a l'escola primària: la realització d'un disseny tecnològic col·laboratiu a l'hort escolar agroecològic". Miren Rekondo Ipaguirre. Directora de tesi: Mariona Espinet.

Leída el 25 de noviembre del 2015

 

Agroecología escolar. Fundamentación teórica y estudio de casos sobre el desarrollo de los huertos escolares con el referente de la agroecología" Germán Llerena del Castillo. Diretora de tesis: Mariona Espinet

Leída en setiembre del 2015

 ""Textos reflexivos en redes internacionales de Educación para el Desarrollo Sostenible: Análisis del lenguaje evaluativo desde la Teoría de la Valoración" Esther Sabio Collado. Directora de tesis: Mariona Espinet

Leída en setiembre del 2015

 "Educació científica en comunitat des d'un enfocament sociocultural L'hort escolar com a entorn d'aprenentatge per incloure les famílies" Arnau Amat i Vinyoles. Directora de tesis: Mariona Espinet

Leída en noviembre del 2014

 "Discursos de Educação Ambiental na Formação de Educadores(as) Ambientais: uma abordagem a partir da análise crítica do discurso" Laísa Maria Freire dos Santos. Directora de tesis: Mariona Espinet.

Leída en abril del 2010

 

"Anàlisi de la interacció mestres - educadors/es ambientals en l'avaluació d'activitats d'Educació per a la Sostenibilitat del Pla de Dinamització Educativa de Sant Cugat del Vallès". Pere Grau Roca. Directora de tesis: Mariona Espinet.

Curso de inscripción 2008/09

 

"L'argumentació en un context de presa de decisió per consens a l'hort de l'escola". Miren Rekondo Ipaguirre. Directora de tesi: Mariona Espinet.

Curso de inscripción 2008/09

 

"Educació per a la sostenibilitat, participació comunitària i agroecologia en l'àmbit de l'Agenda 21 Escolar Municipal". Germán Llerena del Castillo. Directora de tesis: Mariona Espinet.

Curso d'inscripción 2008/09

 

"L'avaluació interna de xarxes internacionals que promouen l'educació per al desenvolupament sostenible: el cas de la Xarxa Europea Support". Ester Sabio Collado. Directora de tesis: Mariona Espinet.

Curso de inscripción 2008/09

 

"Educar per a la sostenbilitat en comunitat. Recerca sobre un projecte educatiu compartit a partir d'un hort escolar". Arnau Amat i Vinyoles. Directora de tesis: Mariona Espinet.

Curso de inscripción 2009/10

 

TESINAS:

"Construint l’aprenentatge integrat de ciències i anglès a Primària, retrat d’una evolució  fruit del coteaching i la pràctica autoreflexiva". Laura Valdés. Directora de tesina: Mariona Espinet

Presentada en el curso 2011/2012

 

"La evaluación de actividades de redes que promueven l a educación para el desarrollo sostenible: el caso de la evaluación interna de al red europea SUPPORT". Ester Sabio Collado. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Presentada en el curso: 2009/10

 

"Estudio de caso para la evaluación de una agenda 21 escolar municipal. El caso de Sant Cugat del Vallès". Germán Llerena del Castillo. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Presentada en el curso 2008/09

 

"Diagnosi de les activitats d'educació ambiental del Pla de Dinamització Educativa de l'Ajuntament de Sant Cugat: cap a una educació per la sostenibilitat". Pere Grau Roca. Directora de tesina: Mariona Espinet.

Clica aquí para ver una presentación en power point.

Presentada en el curso 2007/08

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:

"Educación por la Sostenibilidad. Como desarrollor una mirada crítica del discurso hegemónico. Experiencia práctica sobre el cambió climático con estudiantes de secundaria". Angel Manuel Bellver Martí. Tutor: Andri Stahel. Cotutor: Germán Llerena.

Master en Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Cataluña

 

"El model d’alimentació que reflecteixen els llibres de text d’ESO". Maite Fons. Directora del trabajo de investigación: Mariona Espinet

Presentado en el curso 2009/10.

 

"Educació per a la sostenibilitat en menjadors escolars ecològics". Aitana Vidal.  Directora del trabajo de investigación: Mariona Espinet

Presentado en el curso 2009/10.

 

"L'hort escolar sostenible i el model que en té el professorat". Arnau Amat i Vinyoles.  Directora del trabajo de investigación: Mariona Espinet.

Presentado en el curso 2008/09

 

"Análisis del discurs en la presa de decisiones en relació a la crisi ambiental de l'agua en contextos d'interacció grupal de nens de educación primária". Miren Rekondo Ipaguirre. Directora del trabajo de investigación: Mariona Espinet

Presentado en el curso 2007/08

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B