Educar per a la sostenibilitat en comunitat: un projecte compartit a partir de l'hort escolar

TítuloEducar per a la sostenibilitat en comunitat: un projecte compartit a partir de l'hort escolar
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2010
AuthorsAmat, A, Espinet, M
Conference NameIV Jornada sobre "L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat"
Date Published06/2010
Conference LocationBarcelona
KeywordsComunitat, Educació per a la sostenbilitat, Hort escolar
Abstract

El projecte de recerca que es presenta pretén investigar com una comunitat educativa d’una petita escola rural, l’escola Valldeneu de Sant Martí de Centelles, avança cap a la sostenibilitat. Per fer-ho, s’utilitza un context concret: l’hort escolar, ja que és una bona eina per treballar la sostenibilitat a l’escola; des d’un enfocament agroecològic l’hort és un ecosistema domesticat per l’ésser humà i, per tant, s’hi inclou tant una dimensió social, com una d’ambiental, com també una dimensió econòmica. La idea central és que aquest hort, també pot actuar com un objecte comú, a través del qual es poden articular les diverses veus del tots els agents d’un centre educatiu. A partir d’una aproximació etnogràfica, es vol captar les percepcions del participants de la recerca: l’alumnat, com el professorat i les famílies, però també els veïns que desitgin implicar-s’hi. Per començar, durant aquest primer curs, cada grup d’agents ha descrit com s’imagina l’hort escolar ideal, o ha explicat què creu que pot fer per col•laborar-hi. Una de les conseqüències d’aquest procés, ha estat que les famílies han fet explícit la seva visió de l’hort com a espai d’aprenentatge, de la mateixa manera que tant alumnes com professorat han expressat la voluntat d’incloure les famílies en l’hort escolar. Així, s’han creat uns tallers mensuals de grups intergeneracionals (formats per un barreja d’alumnes, professors, familiars i amb el suport d’un veí), per parlar i treballar sobre l’hort escolar, amb el convenciment que tothom aprèn de tothom. Durant el curs que ve, la voluntat és consolidar aquests tallers mensuals, que seran la base per fer la recerca sobre com entén cada agent educatiu aquest camí cap a una escola més sostenible.

URLhttp://edusost.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,308/Itemid,66/lang,ca/
Campus d'excel·lència internacional U A B