L’avaluació de xarxes que promouen l’EDS: el cas de la xarxa europea SUPPORT

TítuloL’avaluació de xarxes que promouen l’EDS: el cas de la xarxa europea SUPPORT
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2009
AuthorsEspinet, M, Sabio, E
Conference Name10 anys treballant per renovar l’educació ambiental davant dels reptes de la sostenibilitat. Fòrum d’educació ambiental 2000+8
PublisherSocietat Catalana d’Educació Ambiental
ISBNISBN: 978-84-932279-5-1
URLhttps://ddd.uab.cat/pub/poncom/2009/133248/1erCFTXUC_2009_Sabio_Espinet.pdf
Campus d'excel·lència internacional U A B