La presa de decisions per consens a l’hort de l’escola primària en el context de la sequera a Catalunya, memòria de recerca

TítuloLa presa de decisions per consens a l’hort de l’escola primària en el context de la sequera a Catalunya, memòria de recerca
Publication TypeReport
Year of Publication2009
AuthorsRekondo, M, Espinet, M
Series TitleMonografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès
Document Number7
InstitutionUniversitat Autònoma de Barcelona
CityBellaterra, Espanya
Campus d'excel·lència internacional U A B