A la recerca del tercer espai en una activitat d'hort escolar en comunitat

TítuloA la recerca del tercer espai en una activitat d'hort escolar en comunitat
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2011
AuthorsAmat, A
Conference NameV Jornada l'estat de recerca en educació per a la sostenibilitat a Catalunya.
Date Published11/2011
PublisherXarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat
Conference LocationBarcelona
KeywordsComunitat, Hort escolar, Tercer espai
Campus d'excel·lència internacional U A B