Darrers projectes

Es proposa analitzar els itineraris d'abandonament educatiu dels joves en les transicions post-obligatòries en relació a tres objectius: 1. Identificar i dimensionar la diversitat d'itineraris d'abandonament educatiu. 2. Identificar i dimensionar els itineraris de retorn a la formació. 3. Analitzar els motius d'abandonament i de retorn a la formació.
 
1 Start 2 Complete
Campus d'excel·lència internacional U A B