Estudis Universitaris

A partir de l’experiència dels anys anteriors, en els propers cinc anys pretenem centrar-nos en la recerca sobre els estudiants universitaris en el context del canvi que s’està produint després de la incorporació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. A través dels estudiants es pot seguir de manera molt precisa com es desenvolupa la reforma europea, com s’acompleixen els seus objectius, quines dificultats es presenten en cada una de les titulacions i universitats, com funciona el procés d’ensenyament aprenentatge, quins resultats obtenen els estudiants i com s’insereixen al mercat laboral.  El nostre grup ha desenvolupat un marc teòric molt precís i un  model d’anàlisi ajustat que s’ha aplicat en tres tesis, una de les quals està ja dipositada al Departament de Sociologia i en una recerca aplicada demanada pel Vicerector d’Estudiants de la UAB.

Durant el trieni 2008-2010 hem obtingut finançament del Ministerio de Universidades e Innovación per continuar fent recerca en aquesta direcció -projecte I+D+i “Los estudiantes ante la nueva reforma universitaria”- seguint les experiències anteriors, i les aportacions dels projectes de recerca i tesis. Aquesta recerca l’estem realitzant amb la col·laboració de professorat del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB i del Departament de Sociologia de la UB. A partir de finals del segon any ens plantejarem conjuntament com seguir en aquest camp de recerca a partir dels resultats que anirem obtenint i la dinàmica objectiva del procés.

Sobre aquest mateix tema seguim en contacte amb la Universitat Mendes France de Grenoble, la Universitat de Constança, i altres universitats europees en el marc de la Federació de Regions d’Europa per la recerca en Educació i Formació (FREREF), per realitzar una nova enquesta comparativa sobre els estudiants, com ja haviem fet en anys anteriors, amb el suport d’AQU Catalunya.

Tenim programada una estada a la universitat d’Oxford, durant el proper quinqueni, amb la qual ja tenim establerta una relació permanent com a GRET, per contrastar la nostra recerca amb la seva en el mateix camp.

 

Projectes relacionats

Projecte I+D+i “Los estudiantes ante la nueva reforma universitaria”

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B