Maribel Garcia

contacte
Desp.: G6-150
93 5813195
Maribel.Garcia@uab.cat
Nota biogràfica: 
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1989 i Doctora en Sociologia per la mateixa universitat al 2001 amb la tesi “L'absentisme escolar en zones socialment desafavorides, el cas de la ciutat de Barcelona” sota la direcció de Joaquim Casal. Inicià l’activitat docent l’any 1992 en el Departament de Sociologia de la UAB. Durant aquests anys he impartit diverses assignatures de primer i segon cicle, a diferents titulacions de Magisteri, a la Facultat de Ciències de l’Educació, així com a la Facultat De Ciències Polítiques I Sociologia (titulació de sociologia). Pel que fa a la recerca, és investigadora del Grup de Recerca Educació i Treball del Departament de Sociologia (UAB) des del 1991.
Campus d'excel·lència internacional U A B