Projecte I+D+i “Los estudiantes ante la nueva reforma universitaria”

La finalitat d'aquesta investigació és contribuir al desenvolupament d'una línia d'investigació pluridisciplinar sobre la institució universitària centrada específicament en els estudiants. En concret, es pretén recollir informació sobre el procés d'ensenyament / aprenentatge i sobre les condicions d'èxit o fracàs, i amb això, aportar nous instruments teòrics i metodològics que contribueixin a la comprensió de tal fenomen.

 L'esquema bàsic encarna la idea que una sèrie de factors socials (de situació, característiques socials), i individuals (de condicions i percepció del context), porten l'estudiant a una decisió sobre com pretén abordar els seus estudis, és a dir, la seva intenció d'aproximar-se al coneixement (superficial o profunda).

 Aquest esquema bàsic ha estat molt treballat des de les disciplines de la psicologia i la pedagogia, les quals contemplen variables de la situació didàctica juntament amb les de motivació dels estudiants. A aquest s'afegeixen, fent especial incidència, algunes variables de caràcter més social (com la cultura de la institució, classe social d'origen, les oportunitats laborals d'inserció, la compaginació d'estudis i treball, etc.) en el dibuix del context de oportunitat. A més s'aporta des de la sociologia, la consideració que les normes subjectives, és a dir les normes morals (com l'obligació d'estudiar) o socials (com el capital social, la posició relativa d'avantatge / desavantatge respecte d'un grup de referència), incideixen també de forma important en la intenció d'aproximació al coneixement dels estudiants.

El model d'anàlisi així definit també implica la integració de dues línies d'investigació que tradicionalment han estat abordades de forma independent una de l'altra: la que es centra en l'avaluació de les assignatures i del professorat per part dels estudiants, i la que presa com a objecte d'estudi als mateixos estudiants (condicions de vida, experiència universitària, rendiment, motivació, etc.).

Veure el model d'anàlisi 

Informe de resultats

Publicacions relacionades

Masjuan, J.M.; Elias, M. (2010) "The free riders as an element of distortion of students’ working groups"". Ponencia presentada al IV International Workshop at the University of Konstanz.

Masjuan, J.M.; Elias, M. i Troiano (2010) "El treball en grup com a mètode docent". Ponencia presentada al Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) Nuevos espacios de calidad en la educación superior. Un análisis comparado y de tendencias. Barcelona.

Troiano, H., Elias, M. (2011) "Working Class students in the university: do they think they belong?" Ponència presentada al 10th Conference of the European Sociological Association, celebrada del 7 al 10 de setembre de 2011, Ginebra, Suïssa.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B