Projecte "Preparant als joves per a la inserció formativa i laboral després de l'escola obligatòria"

El projecte JOV16-19 es la continuitat de dos projectes anterior en els quals es va analitzar les trajectòries formatives i laborals dels jóves, amb un émfasi especial en el joves que no obtenen el graduat de secundaria i en el joves que cirvulen per l'ensenyament secundari post-obligatoria sense arribar a la universitat, així com el joves que realitzen itineraris de formació professional. Per a aquest projecte es pretén analitzar de nou aquests itineraris en un context social i económic totalment nou, i molt advers per a la inserció social i professional dels joves, especialment dels joves que formen part del col·lectiu que abandona prematurament l'escola y els que no obtenen títol d'ensenyament mitjà superior, els dos col·lectius que son prioritaris en l'agenda europea de cohesió social. Respecte als projectes anteriors, presenta dos innovacions importants. La primera és metodològica, es planteja realitzar un estudi de panel a una mostra de jives de 16 anys de la ciutat de Barcelona, quan estan realitzant 4rt d'ESO i un any després per analitzar expectatives, constriccions i eleccions dels joves, així com el possible impacte de cambis en els dispositius i practiques d'orientació dels centres educatius. La segona és que el projecte s'emmarca en una investigació internacional amb la participació de 11 països que tenen com a objectiu comparar les trajectòries d'inserció formativa i laboral dels joves.

Campus d'excel·lència internacional U A B