Capital Social y aprendizaje en la universidad

TitleCapital Social y aprendizaje en la universidad
Publication TypeThesis
Year of Publication2013
AuthorsDaza, L
Academic DepartmentDepartament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions. Facultat d'Economia i Empresa
Number of Pages418
UniversityUniversitat de Barcelona
CityBarcelona
Campus d'excel·lència internacional U A B