Activitats

- Marina Elias presenta la xerrada "Transformació de l’escola, canvis en el model educatiu?" (8/7/2020). Xarxa Òmnia de la Generalitat de Catalunya. Es pot visualitzar la xerrada completa a: https://www.youtube.com/watch?v=XDsIeDDlnYQ&feature=youtu.be

- Maribel Garcia condueix el webinar "Connectar-se amb l’escola: què funciona en la lluita contra l’absentisme escolar" (7/5/2020). #EduEvidencies de la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua. Amb la col.laboració de Sheila González i de diverses experiències en centres educatius. Es visualitzar el webminar complet a https://www.youtube.com/watch?v=2Z2Btrm2WjY&feature=youtu.be.

- Maribel Garcia imparteix una nova edició del curs "Absentisme i abandonament escolar: eines i estratègies per a la seva prevenció i reducció" a la Diputació de Barcelona (26/04/18)

El mes de febrer de 2108 va tenir lloc una nova edició de la formació per a tècnics municipals que realitza la Diputació de Barcelona, El curs s’emmarca en una perspectiva longitudinal (biogràfica), transversal (integració de serveis) i de procés (transicions i seguiment) i posa l’ èmfasi en la prevenció i en les situacions personals, escolars i socials de risc de ruptura, sota un plantejament de millora de l’escolaritat i de l’èxit educatiu. Al llarg del curs es varen treballar tres àmbits d’intervenció fonamentals: (1) La prevenció i la detecció de problemàtiques educatives i socials conduents a l’absentisme (entès com una ruptura temporal de l’escolaritat) i a l’abandonament (ruptura definitiva), (2) el disseny de propostes d’ intervenció específiques per a la prevenció i reducció de l’absentisme, segons les causes i tipologies i (3) el retorn de l’alumnat al centre, amb garanties d’èxit.  

- Renovació de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad 2.0 (REJS)

Des del Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, es renova la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad 2.0 (REJS) com a Red de Excelencia acadèmica.

- Realització del primer seminari de l'any 2018 (27/01/18)

El passat dia 25 de gener, entre les 12 i les 14, es va realitzar el primer seminari de l'any del Grup de Recerca en Educació i Treball al seminari D de la Facultat de Ciències Polítiques i Socilogia.

En aquest seminari es van fer dues presentacions:

1.- Heterogeneidad del mercado de trabajo y heterogeneidad de la política social. Aportes para analizar la protección social en el caso argentino reciente (2003-2014).

A càrrec de Santiago Poy, estudiant de doctorat de la Universidad Católica de Argentina (visitant INCASI)

2.- Hacia un modelo comprenviso de exclusión social aplicado a los jóvenes.

A càrrec de Héctor Cavieres, professor de la Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile.

- Participació de la investigadora Sandra Fachelli al Congrés ALAS, celebrat a Montevideo (8/12/17)

La investigadora Sandra Fachelli del GRET va participar al Congrés ALAS, celebrat a Montevideo entre els dies 3 i 8 de desembre de 2017 al panel “Desigualdades sociales en una perspectiva comparada entre América Latina y Europa. El modelo de investigación de la red INCASI” i al Grup de Treball 9 “Estructura Social, Dinámica Demográfica y Migraciones” presentant el treball elaborat conjuntament amb Raúl Jorrat i Pedro López Roldán anomenat “Análisis comparativo de la movilidad social intergeneracional entre Argentina y España”. Tanmateix, va moderar la presentació del llibre “La equidad y la educación” on José Saturnino Martínez García va exposar les idees i conclusions principals del seu llibre.

- Participació de la investigadora Sandra Fachelli a la trobada UNIMED "RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité. 3ème Visite sur terrain”, realitzada a Barcelona (30/11/17)

La investigadora Sandra Fachelli va participar en la trobada de UNIMED “RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité. 3ème Visite sur terrain” que es va realitzar a Barcelona entre el dia 28 i el dia 30 de novembre de 2017, presentant el resultat del projecte "Reforming Doctorate" liderat per la European University Institution.


- Participació de la investigadora Sandra Fachelli al Seminari Gènere i Migració: mobilitats creuades i dinàmiques transnacionals a la Universitat Complutense de Madrid (24/11/17)

La investigadora Sandra Fachelli va participar en el Seminari Gènere i Migració: mobilitats creuades i dinàmiques transnacionals, presentant el treball "L'efecte de la immigració en la mobilitat social intergeneracional a Espanya" realitzat al costat de Pedro López-Roldán amb motiu de la presentació del Monogràfic de la Revista Espanyola de Sociologia "Migracions i mobilitat social: escalant la jerarquia social en l'espai transnacional".

L'obertura de la trobada, realitzat el 24 de novembre de 2017 a la Universitat Complutense de Madrid, va estar a càrrec del degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Heriberto Cairo i de les coordinadores del Monogràfic Laura Oso (UDC) i Almudena Cortes ( UCM).

 

- El GRET celebra els 30 anys de la seva creació (07/09/17)

El passat 7 de setembre es va realitzar el primer seminari de l'any acadèmic del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET), grup de recerca consolidat del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinat per Rafael Merino Pareja, entre les 10: 00 i les 14:00 al seminari C del GRET.

La trobada va finalitzar amb la celebració dels 30 anys de creació del grup de recerca, que va comptar amb la presència dels seus tres membres fundadors: Joaquim Casal, Jordi Planas i Josep Maria Masjuan.

- Participació de la Dra.Helena Troiano a la "Presentació dels resultats de la 6a enquesta d'inserció laboral a les universitats catalanes". (10/07/17)

https://www.aqu.cat/tallers/insercio_laboral_2017/programa.html#.WXrYFrZpwps

 

Campus d'excel·lència internacional U A B