Helena Troiano

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1992 i Doctora en Sociologia per la mateixa universitat el 1999 amb la tesi "El procés de reforma dels plans d'estudis de les titulacions universitàries d'informàtica" dirigida per Josep Maria Masjuan. Inicià la seva trajectòria investigadora al GRET el 1992 i la dedicació docent l’any 1993. Actualment ocupa una plaça de professora agregada impartint la major part de la docència a la Facultat de Ciències de l’Educació. Les seves àrees d’investigació principals són els estudis sobre universitat: el procés d’implementació de reformes educatives, l’accés i progrés dels estudiants universitaris, la transformació de la institució i el professorat, la inserció professional dels seus graduats, etc.

 

 

Helena.Troiano@uab.cat
Campus d'excel·lència internacional U A B