Marina Elias

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2002 i Doctora en Sociologia per la mateixa universitat al 2009 amb la tesi “L’aprenentatge dels estudiants universitaris en el marc del Procés de Bolonya” dirigida Josep Maria Masjuan. Professora agregada del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona (UB) on imparteix docència a la Facultat d'Educació. És membre del GRET des de l'any 2002.

marinaelias@ub.edu
Campus d'excel·lència internacional U A B