Mijail Figueroa

Va realitzar la Llicenciatura en Psicologia (2009) i el Màster en Gestió i Polítiques de l'Educació Superior (2013) per la Universitat de Guadalajara (Mèxic). Actualment realitza els seus estudis de Doctorat en Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona sota la direcció conjunta del Dr. Jordi Planas Coll i la Dra. Marina Elias Andreu. El seu treball de tesis treballa al voltant de les motivacions per compaginar els estudis i la feina per part dels estudiants universitaris, ressaltant el paper de l'origen social i de la institució educativa en la construcció d'aquestes. En Paral·lel al seu projecte d'investigació també ha sigut professor assistent del Departament de Sociologia.

Dins del GRET ha col·laborat en dos projectes seqüencials competitius:

a) Eleccions educatives i itineraris postobligatoris dels joves. Anàlisi comparatiu internacional en un context de crisi econòmica (Projectes I+D MINECO Pla Nacional CSO (2014-2016) - CSO2013-44540-P).

b) Eleccions educatives i desigualtats socials en les biografies juvenils: accés a la universitat, itineraris de formació professional i abandonament del sistema educatiu (Projectes I+D MINECO Pla Nacional CSO (2016-2019) - CSO2016-79945-P)

mijail.figueroa@uab.cat
Campus d'excel·lència internacional U A B