Maribel Garcia

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989) i Doctora en Sociologia per la mateixa universitat (2001), amb la tesi “L’absentisme escolar en zones socialment desafavorides” dirigida pel Dr. Joaquim Casal i Bataller. Membre del GRET des del 1991, on investiga sobre les transicions i trajectòries formatives i laborals dels joves, amb especial interès en l’anàlisi de l’abandonament escolar i les polítiques d’educació, formació i en les politiques de joventut. Imparteix docència en l'àrea de sociologia de l'educació als graus d'Educació Infantil i Primària i al grau de Sociologia així com a diferents màsters (Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària,  Màster Interuniversitari Joventut i Societat  i en el  Màster de Política Social, Treball i Benestar).

maribel.garcia@uab.cat
Campus d'excel·lència internacional U A B