Lídia Daza

Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona l’any 2000 i Doctora en Sociologia per la mateixa universitat al 2013 amb la tesi “Capital social y aprendizaje en la universidad”. Investigadora postdoctoral del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona (UB) on imparteix docència a la Facultat d'Educació i a la Facultat d’Economia i Empresa. Col·labora amb el GRET des de l'any 2009. Les seves àrees d’investigació principal són l’anàlisi de les desigualtats educatives a l’educació superior, principalment en l’accés, les formes de viure l’experiència universitària, i la posterior inserció laboral dels graduats.

Campus d'excel·lència internacional U A B