Albert Crespo

Graduat en Sociologia per la Universitat Autonòma de Barcelona al 2013, va obtenir el Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària l'any 2015 amb el treball titulat "La generació de l'espai públic per part dels nous activismes urbans. El context de crisi com oportunitat?" . En aquests moments cursant el Màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes a la Universidad Alfonso X el Sabio.

Al 2018 va exercir com a Tècnic de Suport a la recerca en diferents projectes i activitats del GRET.

Campus d'excel·lència internacional U A B