Joaquim Casal

Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona des des 1993, i professor de Sociologia  des del 1980. Especialitzat en Sociologia de l'Educació, ha impartit la major part del temps docent en la Facultat de Ciències de l' Educació en Grau i Postgrau així com en la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia assumint el Vicedeganat de pràctiques professionals i la coordinació de part del Departament de Sociologia i de la UAB del master en Joventut i Societat (MIJS). L'activitat investigadora la desenvolupat a l´interior del GRET des dels seus inicis . La seva darrera publicació ha estat a l'INJUVE 2015 juntament amb M.Garcia i R.Merino, "pasado, presente y futuro en los estudios sobre las transiciones de los jóvenes". Actualment jubilat per bé que participa en el Seminari GRET al llarg dels cursos.  

Joaquim.Casal@uab.cat
Campus d'excel·lència internacional U A B