El GRIPES (Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives) és un grup emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya com a SGR 2014-20016, amb el nº 2014 SGR 396. L’investigador principal pertany al Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), però és un grup que aplega membres de diverses institucions i, en particular, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Universitat de Barcelona (UB).

Què són les Escriptures Subversives?

Entenem per escriptura subversiva tota la producció d’imaginari (textual, visual, fílmic...) i de pensament que s’oposa a una concepció de la ficció com a espectacle en el sentit de Guy Debord. Les escriptures subversives s’oposen per tant a les posades en escena de l’aventura i, segons l’oposició de Jean Ricardou, es presenten com l’aventura d’una escriptura. El GRIPES pretén descriure, pensar i analitzar aquestes produccions en l’àmbit de la literatura-món, preferentment en llengua francesa, però sense descartar les problemàtiques que puguin sorgir d’una mirada comparatista.

Actualitat

Trobada amb Andreï Makine

Trobada amb Andreï Makine: dimecres 16 de març de 2011

Campus d'excel·lència internacional U A B