Publicacions

Exporta 48 resultats:
Autor Títol [ Tipus(Desc)] Any
Filtres: Autor is Assumpció Malgosa  [Esborra tots els filtres]
Journal Article
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Manyosa, J., i Malgosa, A., «Activity-related sexual dimorphism in Alaskan foragers from Point Hope: Evidences from the upper limb», Anthropologischer Anzeiger, 2015.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Manyosa, J., i Malgosa, A., «Activity-related sexual dimorphism in Alaskan foragers from Point Hope: Evidences from the upper limb», Anthropologischer Anzeiger , 2015.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Manyosa, J., Malgosa, A., i Jordana, X., «Analysis of the forearm rotational efficiency in extant hominoids: New insights into the functional implications of upper limb skeletal structure», Journal of Human Evolution, 2014.
A. Isidro, Malgosa, A., i Prats-Muñoz, G., «Antracosis en una momia Copta», Archivos de Bronconeumología, 2014.
G. Piga i Malgosa, A., «Aplicaciones de técnicas físico-químicas en Antropología Forense», Cuadernos de Medicina Forense, 2014.
V. Miguez, Ibáñez-Gimeno, P., Carreras, J., Liria, J., i Malgosa, A., «The artisan of La Canal dels Avellaners (Bronze Age, Barcelona): Analysis of fingerprints.», Trabajos de Prehistoria, 2016.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Malgosa, A., i Manyosa, J., «Biomechanics of Forearm Rotation: Force and Efficiency of Pronator Teres», Plos ONE, 2014.
M. Simón i Malgosa, A., «Caracterització genètica de les restes humanes talaiòtiques del jaciment de Son Olivaret, Ciutadella, Menorca.», Revista de Menorca, 2014.
G. Piga, Guirguis, M., Thompson, T. J. U., Isidro, A., Stefano Enzo,, i Malgosa, A., «A case of semi-combusted pregnant female in the Phoenician-Punic necropolis of Monte Sirai (Carbonia, Sardinia, Italy).», Homo, 2016.
G. Piga, Guirguis, M., Thompson, T. J. U., Isidro, A., Stefano Enzo,, i Malgosa, A., «A case of semi–combusted pregnant female in the Phoenician-Punic necropolis of Monte Sirai (Carbonia, Sardinia, Italy)», Journal of Comparative Human Biolog, 2015.
A. Gutiérrez, Nociarová, D., Malgosa, A., i Armentano, N., «Comparación de los efectos tafonómicos observados en dos estructuras funerarias de espacio vacío», Revista Española de Medicina Legal, 2016.
S. Carrascal, Chimenos‐Küstner, E., Isidro, A., i Malgosa, A., «Cystic Mandibular Lesion in the Antiquity. A Rare Finding», International Journal of Osteoarchaeology, 2013.
S. Carrascal, Chimenos-Küstner, E., Isidro, A., i Malgosa, A., «Cystic Mandibular Lesion in the Antiquity. A Rare Finding», International Journal of Osteoarchaeology, 2013.
M. Simón, Díaz, N., Solórzano, E., Montiel, R., Francalacci, P., i Malgosa, A., «Dissecting mitochondrial DNA variability of balearic populations from the bronze age to the current era», American Journal of Human Biology, 2016.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Fiorin, E., Manyosa, J., i Malgosa, A., «Entheseal Changes and Functional Implications of the Humeral Medial Epicondyle», International Journal of Osteoarchaeology, 2013.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B