Publicacions

Exporta 86 resultats:
Autor Títol [ Tipus(Desc)] Any
Filtres: La Primera Lletra Del Cognom is M  [Esborra tots els filtres]
Journal Article
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Manyosa, J., i Malgosa, A., «Activity-related sexual dimorphism in Alaskan foragers from Point Hope: Evidences from the upper limb», Anthropologischer Anzeiger, 2015.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Manyosa, J., i Malgosa, A., «Activity-related sexual dimorphism in Alaskan foragers from Point Hope: Evidences from the upper limb», Anthropologischer Anzeiger, 2015.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Manyosa, J., i Malgosa, A., «Activity-related sexual dimorphism in Alaskan foragers from Point Hope: Evidences from the upper limb», Anthropologischer Anzeiger , 2015.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Manyosa, J., i Malgosa, A., «Activity-related sexual dimorphism in Alaskan foragers from Point Hope: Evidences from the upper limb», Anthropologischer Anzeiger , 2015.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Manyosa, J., Malgosa, A., i Jordana, X., «Analysis of the forearm rotational efficiency in extant hominoids: New insights into the functional implications of upper limb skeletal structure», Journal of Human Evolution, 2014.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Manyosa, J., Malgosa, A., i Jordana, X., «Analysis of the forearm rotational efficiency in extant hominoids: New insights into the functional implications of upper limb skeletal structure», Journal of Human Evolution, 2014.
A. Isidro, Malgosa, A., i Prats-Muñoz, G., «Antracosis en una momia Copta», Archivos de Bronconeumología, 2014.
G. Piga i Malgosa, A., «Aplicaciones de técnicas físico-químicas en Antropología Forense», Cuadernos de Medicina Forense, 2014.
V. Miguez, Ibáñez-Gimeno, P., Carreras, J., Liria, J., i Malgosa, A., «The artisan of La Canal dels Avellaners (Bronze Age, Barcelona): Analysis of fingerprints.», Trabajos de Prehistoria, 2016.
V. Miguez, Ibáñez-Gimeno, P., Carreras, J., Liria, J., i Malgosa, A., «The artisan of La Canal dels Avellaners (Bronze Age, Barcelona): Analysis of fingerprints.», Trabajos de Prehistoria, 2016.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Malgosa, A., i Manyosa, J., «Biomechanics of Forearm Rotation: Force and Efficiency of Pronator Teres», Plos ONE, 2014.
P. Ibáñez-Gimeno, Galtés, I., Jordana, X., Malgosa, A., i Manyosa, J., «Biomechanics of Forearm Rotation: Force and Efficiency of Pronator Teres», Plos ONE, 2014.
N. Marín-Moratalla, Jordana, X., i Köhler, M., «Bone histology as an approach to providing data on certain key life history traits in mammals: Implications for conservation biology», Mammalian Biology - Zeitschrift fur Saugetierkunde , 2013.
G. Orlandi-Oliveras, Jordana, X., Moncunill-Solé, B., i Köhler, M., «Bone histology of the giant fossil dormouse Hypnomys onicensis (Gliridae, Rodentia) from Balearic Islands», Comptes Rendus Palevol, 2016.
M. Simón i Malgosa, A., «Caracterització genètica de les restes humanes talaiòtiques del jaciment de Son Olivaret, Ciutadella, Menorca.», Revista de Menorca, 2014.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B