1995

Subirà ME, Malgosa A, Carrasco T, Castellana C. Estudi de la dieta humana. In El jaciment de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous, un assentament a l’aire lliure de finals del Calcolític. Barcelona (España): Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura; 1995. pp. 115-117 .

1994

Más J, Aluja MP, Nogués RM, Malgosa A. Tècniques fonamentals inmunohematològiques eritrocítiques. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (España: Pub. de la Univ. Autónoma de Barcelona; 1994. p. 55.
Gibert J, Sánchez F, Malgosa A, Martínez B. Déouvertes de restes humains dans les gisements d’Orce (Granada, Espagne). Noveaux restes humains à Orce. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Serie II: Mécanique, Physique, Chimie, Sciences de l’Univers. 1994; 319.

1993

Fracalacci P, Subirà ME, Borgognini Tarli SM, Macchiarelli R, Malgosa A, Palmieri A. Reproducibility and reliability of trace element analysis in a medieval italian necropolis. In Prehistoric human bone: archaelogy at the molecular level . Berlín (Alemania): Springer-Verlag; 1993. pp. 173-188 .

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B