The artisan of La Canal dels Avellaners (Bronze Age, Barcelona): Analysis of fingerprints.

Campus d'excel·lència internacional U A B