Responsable del GROB
PhD- DNA antic
PhD - Paleoantropologia i Tafonomia
PhD - Biomecànica i marcadors d'activitat
PhD - Paleoantropologia
PhD student - Tafonomia

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B