Aparici Aznar, Melina

Melina Aparici Aznar és Investigadora Postdoctoral al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, on imparteix classes de Psicologia del Llenguatge i Adquisició del Llenguatge a diverses assignatures del grau de Psicologia i del grau de Logopèdia. És consultora del Màster de Trastorns del Llenguatge i l’Aprenentatge a la UOC. La majoria de la seva recerca ha estat sobre els processos d’adquisició del llenguatge, en concret sobre els aspectes morfosintàctics. Actualment, la seva recerca es centra en el desenvolupament dels recursos de connexió del discurs en textos orals i escrits. Els seus interessos abasten també l’adquisició i el processament del llenguatge en bilingües i aprenents de Llengües Segones.

 

Col·lectiu: Personal acadèmic

Activitat: Investigador Postdoctoral

Correu electrònic: Melina.Aparici@uab.cat

Departament: Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. Àrea de Psicologia Bàsica

Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Despatx: B5B/039
Telèfon: +34 935814442
Fax: +34 935813329

PUBLICACIONS