Estaún Ferrer, Santiago

Profesor emèrit de Psicologia de la Percepció a la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra). Sempre dic que la meva formació básica és la de mestre i a partir d’aquest punt he fet Psicologia i m’he doctorat en Psicologia a Paris amb la máxima qualificació.
Els meus interesos són la Percepció, vivencia i gestió del temps, per una banda, i la Percepció i i Comunicació, per l’altra. Profesionalment he desenvolupat la meva docència en les assignatures de Psicologia de la Percepció i la de Psicologia i Temps. La meva recerca i investigació estan relacionades amb aquests dos camps, en els què he publicat capítols de llibres sobre percepció, percepció i publicitat i sobre temps, així com tot un seguit d’articles sobre aquests temes. He participat en congressos nacionals i internacionals de Psicologia amb comunicacions sobre temes de Temps i de Percepció.
Coordinador i director del programa de doctorat Percepció, Comunicació i Temps i del Màster en Psicocreativitat. Vaig impulsar i ser secretari de publicació de la Revista Quaderns/Cuadernos de Psicologia, que actualmente s’ha convertit en revista On –line i amb la qual continuu col·laborant impulsant la secció Junior (per aquells estudiants de Màster o de doctorat i de darrer curs que comencen a publicar). He col·laborat com a profesor visitant amb la Universitat de Torino, Lille III, Tours i amb universitats de Sudamèrica (Perú, Colombia, Veneçuela i Xile).
També he exercit càrrecs de director de departament per tres vegades, de vicedegà de les Facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia i de Vicerrector a la Universitat Autònoma de Barcelona.
He estat Membre del Consell acadèmic de l’Escola de Postgrau i de Doctorat durant diversos anys. He estat President de la Societat Espanyola de Psicologia i actualmente membre de la “Plateforme d’échanges sur les rythmes de vie des enfants et des jeunes” reconeguda pel ministeri d’educació francés. Membre de la Societat Europea de Cronobiologia i Cronopsicologia i de la Association de Psychologie Scientifique en Langue Francaise."

PUBLICACIONS