Benvinguts al Grup de Recerca en Radiacions Ionitzants

Presentació del grup

L’objectiu principal de la recerca del Grup de Recerca en Radiacions Ionitzants (GRRI) és l’estudi de la interacció de la radiació ionitzant amb la matèria. Aquest ha estat sempre el principal objectiu des que a finals de la dècada dels 70 s’estableix en la Universitat Autònoma de Barcelona el “Laboratori de Física Corpuscular (LFC)” al llavors “Departament de Física Fonamental”, que podem considerar a tots els efectes el precursor del grup. Les línies concretes de recerca han anat variant durant el temps, així com els seus responsables més directes, però sempre amb l’objectiu comú de les radiacions ionitzants. L’estructura actual del GRRI, dins de la Unitat de Física de les Radiacions del Departament de Física de la UAB, permet diferenciar tres línies de recerca actives, que no exclouen la possibilitat d’obrir-ne de noves si les condicions ho permeten i es considera oportú. Aquestes línies són:

  1. Caracterització dels nivells de radó en vivendes i llocs de treball i estudi dels mecanismes de transport del radó.
  2. Interacció dels neutrons amb la matèria, dosimetria i espectrometria de neutrons.
  3. Radiació còsmica i física d’astropartícules: detecció del component gamma d’alta energia.

Així, l’objectiu comú del GRRI és dur a terme recerca de qualitat en la detecció de radiació ionitzant (directament o indirectament) en el sentit més ampli. A partir d’aquest objectiu genèric, les activitats del grup es diversifiquen en els tres temes esmentats. En qualsevol cas, i com a fet comú en tots ells, els processos físics estudiats són, bàsicament, la deposició d’energia per part de les partícules carregades i de la radiació electromagnètica en medis materials i les reaccions nuclears que els neutrons originen en aquests mateixos medis que resulten en deposició de la seva energia. El transport de partícules carregades i neutres, així com el de la radiació electromagnètica, és també objecte d’estudi i simulació numèrica. També es modelitza i simula el transport del gas radó (emissor alfa) i, en particular, el mecanisme pel qual penetra i s’acumula a l’interior dels edificis habitats i els llocs de treball. L’efecte de les radiacions sobre els éssers humans, ja siguin treballadors en llocs on s’utilitzin aplicacions d’aquestes radiacions, membres del públic que incidentalment puguin estar exposats a elles, o pacients sotmesos a tractaments mèdics que les utilitzin, és també objecte d’estudi del GRRI.

Campus d'excel·lència internacional U A B