Advances in computational social science and social simulation

Campus d'excel·lència internacional U A B