El discurs científic i els processos d'institucionalització científica a la sociologia. El cas de la revista Papers (1973-1993)

Campus d'excel·lència internacional U A B