Karl Marx. Entre la ciència i la revolució

Campus d'excel·lència internacional U A B