Límits del model de rendes mínimes. Cap a una renda bàsica universal?

Campus d'excel·lència internacional U A B