Pot tenir la llei efectes pedagògics?

Campus d'excel·lència internacional U A B