Bioavail 2006

Sevilla | 10-13 Septembre 2006

El Centre Grup de Tècniques de Separació en Química, GTS va participar al congrés Bioavail 2006 que es va celebrar a Sevilla el passat mes de setembre, el principal objectiu del qual va ser la identificació de les necessitats d'investigació en el camp de la biodisponibilitat dels contaminants en sòls, tenint en compte la investigació desenvolupada durant els últims 15 anys.


Informació addicional del congrés pot obtenir-se en bioavail 2006.


En aquest congrés, el Centre GTS va presentar els resultats de la seva recerca en mediambient en relació a la disponibilitat, persistència i movilitat dels metalls com contaminants presents en sediments dipositats al costat de la calçada de vies ràpides. Els resultats obtinguts han posat de manifest que la combinació de les dades proporcionades pels factors d'enriquiment i la fraccinació dels procediments d'extracció seqüencial, contribuïxen a una interpretació més realista de la presència de metalls afavorits antropogenicament en les mostres estudiades, el que contribueïx a una millor avaluació del risc associat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B