Control de qualitat per fabricants d'ADBLUE®

Bellaterra (Barcelona), Espanya | 20 Febrer 2008

El Centre Grup de Tècniques de Separació en Química, GTS ofereix el servei de control de qualitat, seguint les normes DIN 70070 i ISO 22241-2:2006, a fabricants del producte AdBlue. Aquest producte es requerit per la norma Euro 4 i 5, donat que es emprat en el procés de reducció catalítica selectiva (SCR), per reduir les emissions que es generen durant la combustió del motor, mitjançant un convertidor catalític, que forma part del sistema d'escapament del vehicle. Aquest procés SCR, requereix un subministrament continu d'una solució d'urea al 32.% %, emprada com agent reductor, de màxima qualitat. Aquesta solució comporta una reducció estimada del consum d'un 5%.Campus d'excel·lència internacional U A B