FITEC | EXPOQUIMIA 2005

Barcelona | 14-18 Noviembre 2005

El Centre Grup de Tècniques de Separació en Química, GTS, participarà en la fira EXPOQUIMIA 2005, Gran Via M2, Pavelló 2, Nivell 0, Carrer D, Stand 760, els dies 14 al 18 de Novembre del 2005 com a centre de la Xarxa IT (CIDEM) . En aquesta fira el centre GTS presentarà als seus clients les seves activitats de formació, serveis d'anàlisis, així com les línies d'investigació aplicada que actualment desenvolupa.

Com part de les diferents presentacions, es mostraran els resultats dels estudis previs realitzats en el centre GTS i englobats dintre de la línea d'investigació mediambiental, els quals posen de manifest la importància de nous medis de mostreig d'interès forènsic-ambiental, tals com els sediments dipositats al costat de la calçada de les carreteres. Es tracta d'un medi que revela el tremend impacte de la contaminació derivada del tràfic rodat en forma de metalls pesats, tals com Cd , Cr , Cu, Ni, Pb , Zn , Sb , Pd , Pt , etc.., i/o compostos orgànics, que no solament afecten a les àrees circumdants, sinó que també i a causa de les característiques de les emissions poden afectar a zones allunyades de la font d'emissió.

Per altra banda, en molts casos i a causa de les característiques del clima mediterrani, aquests contaminants s'acumulen per períodes perllongats i són lixiviats sobtadament després dels episodis de pluges torrencials. Això comporta la dispersió dels contaminants que en molts casos no poden ser conduïts a les canalitzacions corresponents, pel que poden introduir-se en la cadena alimentària. No obstant, no només es veuen afectats aquests sediments, sinó que traslladant el problema a les nostres ciutats, la qualitat de l'aire que respirem, els parcs dels quals gaudim i l'estat d'edificis i monuments que formen part del patrimoni de la nostra societat, es veuen afectats per l'impacte d'aquests contaminants que contribueixen a la seva degradació.

És per tot això, que resulta necessari disposar d'un sistema analític que permeti determinar no solament els contaminants presents en aquestes àrees urbanes i periurbanes d'especial sensibilitat sinó especialment conèixer la seva disponibilitat i mobilitat. Aquesta necessitat de conèixer la disponibilitat i mobilitat dels contaminants, deriva del fet que els efectes perjudicials i la seva toxicitat no depèn del contingut total del contaminant sinó de les espècies químiques en que està present i la disponibilitat de les mateixes. D'aquí la necessitat d'un sistema analític que inclogui noves estratègies de mostreig i determinació analítica que permetin avaluar de forma ràpida i econòmicament eficient aquestes característiques, objectiu que persegueixen els projectes que actualment es desenvolupen en el centre GTS .

Aquesta informació poden ampliar-la a través dels continguts descarregables d'aquesta secció i que conformen la presentació que el centre GTS realitzarà en l'espai FITEC de la EXPOQUIMIA 2005 així com la presentació en format pòster que es realitzarà en el transcurs de les Jornades d'Anàlisi Instrumental 2005 ( JAI ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B