Objectius

Els objectius bàsics del Centre GTS en l'actualitat són els que es descriuen a continuació:

1 | Desenvolupar recerca bàsica i aplicada

Equilibris de distribució i estudis cinètics
Membranes selectives i materials cromatogràfics: Desenvolupament i caracterització
Espectroscòpia atòmica (ICP-OES/ ICP-MS)
Procediments analítics per a anàlisi de mostres

2 | Aconseguir una bona formació d'especialistes en tècniques analítiques

Espectroscòpia
Cromatografia
Tècniques electroanalítiques

3 | Desenvolupament de projectes de recerca amb empreses en las següents àrees

Medi Ambient
Biomedicina
Agroalimentària
Processos analítics

4 | Serveis al client d'anàlisi i consultoria en camps especialitzats

Desenvolupament de procediments analítics específics
Assessoria/ Consultoria per la caracterització analítica de sòls i sediments contaminats
Assessoria/ Consultoria per a la implantació de sistemes de qualitat en laboratoris
Control de qualitat i especificacions d'Adblue(R) requerit per la norma Euro 4 i 5, seguint DIN 70070 e ISO 22241-2:2006.

Campus d'excel·lència internacional U A B