Línies de recerca

Tecnologies Químiques

Química analítica i anàlisi química.

Pretractament i introducció de mostres en espectroscòpia atòmica i cromatografia.

Caracterització i desenvolupament d’instrumentació analítica d’ICP-MS, ICP-OES, FP-XRF, HPLC, CG-MS, CZE.

Tecnologies Energètiques i Medi Ambient

Tractament, caracterització i monitorització d’aigües, sòls i sediments contaminats.

Avaluació de l’especiació de contaminants orgànics i inorgànics mitjançant tècniques analítiques i de sincrotró.

Processos de generació d’H2 sense requeriments de font d’energia externa i ambientalment sostenibles.

Aplicació de tècniques geoestadístiques i quimiomètriques als estudis d’especiació per l’obtenció de mapes de distribució d’espècies contaminants.

Ciències de la Salut

Desenvolupament i caracterització de biomaterials dentals (Estudis de des/remineralització, de blanqueig dental, d’abrasió, de disponibilitat de fluorur i incorporació a l’enamel dental).

Estudis d’alliberació controlada de fàrmacs, separació i purificació de compostos quirals.

Caracterització i anàlisi de càlculs renals i predicció de la litiasi urològica en humans i animals, estudis d’inhibidors i promotors de càlculs renals.

Biotecnologia

Desenvolupament i caracterització de biomassa emprada a la sorció de diferents compostos contaminants.

Comparació de diferents biomassa d'origen vegetal (suro), animal (pelatge) i humà (cabell).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B