Línies de recerca

La recerca en el Centre GTS es centra en els punts que es detallen a continuació: 

 

1 | Medi Ambient

Tractament d'aigües contaminades (per ex. indústria tèxtil, indústria minera)
Transformació d'aigües àcides de mines
Anàlisi del contingut i mobilitat de metalls tòxics en sòls Industrials
Caracterització de sistemes biocompatibles per la separació i recuperació de diferents compostos inorgànics (suro i metalls)
Desenvolupament i caracterització de sistemes de membrana per la separació d'elements radioactius 

 

2 | Biomedicina

Desenvolupament i caracterització de biomaterials (materials dentals i litiasi urològica)
Control de la mineralizació de la placa dental
Predicció de litiasi urològica i suport al tractament de pacients afectats
Caracterització, separació i purificació de compostos quirals d'ús farmacèutic 

 

3 | Aplicacions agroalimentàries

Control de la hidròlisi d'oligosacàrids procedents de biomassa vegetal
Determinació de glucosa i de la cinètica de reacció amb determinats reactius 

 

4 | Instrumentació analítica

Caracterització i desenvolupament d'instrumentació d'ICP-MS
Caracterització d'instrumentació d'ICP-OES
Pretractament i introducció de mostres en espectroscòpia atòmica

 

Campus d'excel·lència internacional U A B