Projecte concedit dins de la convocatòria d’ajuts IdC 2018, Modalitat: Llavor.

4 June, 2019

Concedit un projecte dins de la convocatoria Llavor 2018 pel Grup de Tècniques de Separacio de la UAB que ha desenvolupat un nou blanquejant dental que actua molt més rápidament que els que existeixen actualment al mercat. És una formulacio innovadora, amb una combinació de dos elements, que fa que sigui molt eficaç i molt segura per l'esmalt dental. 

 

Nou tractament per blanquejar les dents: ràpid, eficaç i segur.

Es preveu que el mercat de productes per blanquejar les dents globals arribi als 7,40 milions de dòlars EUA el 2024. La indústria està impulsada per la creixent demanda dels consumidors de dents blanques i netes, juntament amb la consciència sobre la higiene oral. A més, el 99,2% de la gent creu que el somriure és un avantatge social important i la creixent preferència dels consumidors per productes de venda lliure en països com Alemanya, França, Regne Unit, Índia i Xina impulsaran el creixement del mercat durant el període de previsió.

La majoria dels tractaments de blanqueig de dents al mercat contenen peròxid d’hidrogen o peròxid de carbamida com a ingredient actiu, ambdós compostos amb acció oxidant. És ben sabut que aquests tractaments donen lloc a efectes secundaris com la hipersensibilitat de les dents o la irritació gingival a causa de la necessitat d’utilitzar concentracions elevades i temps d’aplicació llargs. A més, els peròxids per blanquejar les dents tenen efectes toxicològics potencials a causa dels radicals lliures oxidatius. D'altra banda, la concentració de peròxid d'hidrogen per sobre del nivell del 15% no augmenta l'eficàcia de blanqueig i pot augmentar la possibilitat d'alterar la duresa de l'esmalt o la morfologia de la superfície. Per tant, es necessita un tractament més ràpid, més eficaç i més segur que els existents.

Per tal de millorar la velocitat del tractament, els resultats blanquejadors finals i / o els efectes secundaris, diversos estudis se centren a utilitzar tecnologies de llum UV o LED, complexos metàl·lics o nanopartícules per catalitzar la reacció oxidant, fins i tot s'ha explorat el blanqueig enzimàtic. Però aquests tractaments no resolen completament els efectes secundaris, l’aplicació de la llum ultraviolada no es recomana a la cavitat bucal, la millora aconseguida pel LED no s’ha confirmat de manera homogènia i, en el cas del blanqueig enzimàtic, alguns estudis han demostrat bons resultats però utilitzant quantitats econòmicament inviables d’enzim (és a dir, un 2,5% d’enzim en la composició de gel blanquejant) Es presenta un nou enfocament, un producte totalment nou amb un mecanisme d’acció diferent, que consisteix en una barreja de dos ingredients. El nou producte necessita concentracions més baixes de productes químics en comparació amb els productes comercials, actua més ràpidament i és més eficaç, de manera que necessita temps d'aplicació curts.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb un ajut de 20000 €.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B