News

Projecte concedit dins de la convocatòria d’ajuts IdC 2018, Modalitat: Llavor.

Concedit un projecte dins de la convocatoria Llavor 2018 pel Grup de Tècniques de Separacio de la UAB que ha desenvolupat un nou blanquejant dental que actua molt més rápidament que els que existeixen actualment al mercat. És una formulacio innovadora, amb una combinació de dos elements, que fa que sigui molt eficaç i molt segura per l'esmalt dental. 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B