Serveis

Entre els serveis que el Centre GTS ofereix als seus clients trobem els que es descriuen a continuació:

1 | Processos analítics

Anàlisi de metalls i ions en matrius aquoses
Caracterització analítica de sòls i sediments contaminats
Assessorament en el tractament de sòls i sediments contaminats

2 | Projectes de recerca

Tractament d'aigües
Tractament de matrius orgàniques
Caracterització de productes farmacèutics quirals per a la seva purificació
Desenvolupament de nous productes:

- Caracterització de materials cromatogràfics en processos de separació
- Caracterització de membranes en separació, enantioseparació i processos de neteja.
- Desenvolupament i caracterització de materials dentals i litiasi urològica

3 | Formació i perfeccionament

Cursos de diferents temes relacionats amb les metodologies desenvolupades en GTS
Entrenament individual en tècniques analítiques específiques
Instrumentació
Processos analítics

4 | Assegurament de la qualitat

Cursos sobre sistemes de assegurament de la qualitat als laboratoris segons les Normes ISO9001 i ISO 17025
Assessoria/Consultoria per a la implantació de sistemes de qualitat als laboratoris segons les Normes ISO9001 i ISO 17025
Implantació i seguiment de sistemes de qualitat als laboratoris segons les Normes ISO9001 i ISO 17025
Control de qualitat i especificacions de producte acabat Adblue(R) requerit per la norma Euro 4 i 5, seguint DIN 70070 e ISO 22241-2:2006. Formació d'especialistes per el control de les especificacions d'A(R).

Campus d'excel·lència internacional U A B