Tesis defensades d'ençà l'any 2001

Dental care process characterization. Spectroscopic methods for a robust determination of remineralization and dental sensitivity. Olga M. Kotkowska. 2016

Contribution to lithiasic process knowledge. Characterization of physiological aspect and novel material to determine key inhibitors. Tong Liu. 2015

Development of reagent-less processes for water decontamination. Tuning of temperature and redox parameters to remove toxic oxyanions. Liu He. 2015

Especiación directa en biomateriales mediante técnicas no-destructivas. Técnica XAS de Sincrotrón y técnicas Hiperespectrales, para la caracterización de muestras alimentarias, trazabilidad e indicadores medioambientales. Maribel Restituyo Silis. 2015

Caracterització i aplicació de membranes de polisulfona i desenvolupament de noves membranes d’impressió molecular. Aleix Conesa Cabeza. 2015

Chemical speciation on urinary lithiasis. Image analysis and separation techniques for the study of lithogenesis. Francisco Blanco Lucena. 2014

Biosorption of heavy metals from aqueous solutions using keratin biomaterials. Helan Zhang, 2014.

Bifunctional nanocomposites: surface modification of reactive matrices with functional metal nanoparticles by intermatrix synthesis technique. Julio Bastos Arrieta. 2014

Fabrication of polymer-metal nanocomposites with complex polymeric matrices for bactericidal and catalytic applications. Berta Domènech Garcia. 2014

Metodologies d’anàlisi d’hidrocarburs aromàtics policíclics i derivats monohidroxilats en sòls. Influència dels metalls pesants en la degradació dels hidrocarburs aromàtics policíclics. Oriol Baltrons Rosell. 2013

Superparamagnetic iron oxide nanoparticles as arsenic adsorbent. Development of Nanofiber SPION Supports and Arsenic Speciation Using Synchrotron and Hyphenated Techniques. Diego Morillo Martín. 2013

Especiación química y distribución de selenio en plantas de trigo. Caracterización directa mediante técnicas de sincrotrón. Beatriz Guerrero López. 2013

Desarrollo y caracterización de métodos de separación y preconcentración de Uranio (VI) a nivel de trazas para su efectiva determinación. Angélica María Candela Soto. 2013

DAplicación de Microscopia Electrónica y Radiación Sincrotrón al Estudio de Materiales y Procesos Avanzados para la Salud y la Estética Dental. Pilar Ortiz Alías. 2012

evelopment of polymeric nanocomposites with enhanced distribution of catalytically active or bactericide nanoparticles. Amanda Alonso González. 2012

Thermodynamic aspects of selective complexation of heavy metal ions of environmental interest: fundamentals and applications. Elena Peralta Salvador. 2012

Studies of polluted mine soils and treatment of waste waters. Applications of synchrotron based techniques, field portable X Ray Fluorescence and advanced oxidation processes. Marta Àvila Pérez. 2011

Estudi i desenvolupament de nous processos de generació d'hidrògen a partir de l'aigua mtijançant l'oxidació d'alumini en medi bàsic. Lluís Soler Turu. 2010

Tècniques de separació per l'estudi de biosistemes metabolits d'origen vegetal i contaminants en teixits dentals. Johannes Luis González Guevara. 2009

Desenvolupament de noves membranes per millorar la seva estabilitat. Caracterització i estudi comparatiu de diferents membranes envers el transport de metalls en solucions aquoses. Montserrat Resina Gallego. 2008

Desenvolupament i caracterització de biomaterials amb propietats restauradores i benèfiques dels teixits dentals. Marc Campillo Funollet. 2007

Desenvolupament i noves membranes compostes per la separació d'ions metàl·lics i aplicacions electroquímiques. Jorge Macanás de Benito. 2006

Aplicació de tècniques basades en raigs-X en facilitats sincrotró a l'estudi de la especiació, absorció i biodisponibilitat de Hg en sistemes mediambientals y biològics. Anna Bernaus Dabra. 2006

Membranes polimèriques enzimàtiques. Aplicació al tractament de biomassa vegetal per a la recuperació d'oligosacàrids. Àngels Cano Òdena. 2006

Disponibilitat de metalls tóxics en emplaçaments contaminats. Aplicacions i limitacions de la fraccionació en la determinació de gradents de polució. Gustavo Pérez González. 2005

Litiasis renal oxalocàlcica. Avanços en la compresió de la seva etiología i millores en la metodología analítica per el seu estudi. José Antonio Muñoz Martínez. 2004

El mercuri com a contaminant global. Desenvolupament de metodologíes per la seva determinació en sòls contaminats i estrategies per la reducció de la seva alliberació al medi ambient. Xavier Gaona Martínez. 2004

Estudi de processos d'adsorció/desorción de ions en resines encapsulades. Aplicacions a la remineralització de teixits dentals. Jordi Margineda de Godos. 2004

Membranes en la separació enantiomèrica del fàrmac propranolol. Desenvolupament i caracterizació. Tània Gumí i Caballero. 2004

Estudi de processos de bescanvi iònic per l'alliberació controlada en sistemes aplicats al tractament de teixits organominerals. Desenvolupament i caracterització d'una pasta dental. Anna Torrado Bonals. 2003

Separació de compostos aniònics i neutres amb membranes de transport facilitat. Millores en la selectivitat. Juan Antonio Calzado. 2001

Campus d'excel·lència internacional U A B