XVIII Reunión LEL

San Lorenzo del Escorial | 18-20 Enero 2006

El Centre Grup de Tècniques de Separació en Química, GTS va participar en la XVIII Reunió Nacional de Litiasis, Endoscopia i Laparoscopia Urológica organitzada per l'Associació Espanyola de Urología que es va celebrar en San Lorenzo del Escorial el passat mes de gener.

En aquesta reunió el Centre GTS, va presentar els resultats de les seves línies d'investigació en l'àrea de biomedicina dedicats a la prevenció en la formació de càlculs renals, mitjançant un estudi comparatiu de la variació del ritme circadià entre individus sans i pacients litiàsics d'oxalat càlcic monohidrat.

Gràcies a aquests estudis hem posat de manifest que realitzar un seguiment del risc litògen urinari mitjançant l'anàlisi de l'orina de 24 hores no és del tot satisfactori, ja que la litogènesis és el resultat de l'alteració d'un equilibri existent entre diversos factors. Aquesta alteració no és constant, sinó que té variacions temporals fins i tot en un període de 24h. Els nostres estudis han demostrat que l'orina nocturna pot servir com espècimen de l'orina de 24h, ja que és durant el període nocturn quan hi ha major risc litògen urinari. Un estudi comparatiu entre individus sans i pacients litiasics d'oxalat càlcic monohidrat de l'orina nocturna ens ha permès establir les causes principals de la formació d'aquest tipus de càlculs renals; el dèficit inhibitori.

Així, els resultats obtinguts han permès d'una banda, obtenir informació sobre quins són els paràmetres urinaris que incorren en la formació d'un càlcul renal d'oxalat càlcic monohidrat, així com, classificar als individus en funció del seu risc litògen simplement analitzant uns pocs paràmetres urinaris, la qual cosa pot proporcionar informació sobre el risc de formació de càlculs renals que ajudi tant a la prevenció com al tractament de recidives.

Aquesta informació poden ampliar-la a través dels continguts descarregables d'aquesta secció i que conformen les presentacions que el centre GTS va realitzar en la XVIII Reunió LEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B