Desenvolupament d'eines bioinformàtiques per a l'anàlisi de la variabilitat de l'ADN a escala geno

Tipus Projecte: 
Nacional

Identificador del projecte:
CGL2009-09346

Entitat finançadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación

Fechas Proyecto: 

Dates:
De l'01/01/2010 fins a 31/12/2012

Campus d'excel·lència internacional U A B