Execució eficient d'aplicacions multidisciplinars: Nous desafiaments en l'era multi/many core

Tipus Projecte: 
Nacional

Identificador del projecte:
TIN2011-28689-C02-01

Entitat finançadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación

Fechas Proyecto: 

Dates:
De l'01/01/2011 fins al 31/12/2014

Campus d'excel·lència internacional U A B